Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste iedereen die gereageerd heeft op mijn probleem,

Inmiddels is het opgelost en alles werkt weer naar tevredenheid.

Eerst W10 gecontroleerd, er bleek een update geblokkeerd te zijn (20H2 voor x64)
Na controle nog niet goed.
W10 laten controleren op updates: advies 2020-11 preview versie van cumulatieve update voor .NET Framework 3.5 en 4.8 voor W10 20H2 te installeren.
Nog niet goed.
Vervolgens reparatie installatie voor LO 7.0.4.2 (x64) gedaan met als resultaat dat de characters nu weer goed op het scherm komen.

Allen hartelijk dank voor de adviezen.
--


Met een vriendelijke groet,


Pieter Wolters--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.