Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Ik probeer iets wat simpel lijkt, maar waar ik de instelling niet te pakken krijg.

In een opsomming wil ik

- in het begin niets laten zien

- op een klik de eerste laten zien in een felle kleur

- op een klik de volgende laten zien, waarbij de eerste een donkere kleur krijgt.

enzovoort. Aan het eind heb ik dus alle in een donkere kleur.


Ik krijg nu voor elkaar dat ik ze een voor een kan laten verschijnen, maar als de tweede komt, de eerste een andere kleur geven, lukt me nog niet. Wie heeft een tip voor me?

Met vriendelijke groet
Ivo

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.