Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


<div dir='auto'>Hier staat de uitleg over etiketten maken.&nbsp;<div 
dir="auto">https://sites.google.com/view/tvnunen<br></div><div dir="auto">Regel 13 beschrijving 
base.</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Op 24 dec. 2020 18:00 
schreef Jogchum Reitsma &lt;j.reitsma@hccnet.nl&gt;:<br type="attribution" /><blockquote 
class="quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p 
dir="ltr">Hoi Rob en Dick,</p>
<p dir="ltr">Ik zie - nu ik jullie antwoorden lees - dat ik&#160; en fout in het onderwerp <br>
heb gezet. Want voor het maken van etiketten kom je in Writer terecht, <br>
niet in Base... Excuus!</p>
<p dir="ltr">Het verhaaltje dat ik in mijn openingspost beschreef heeft dus Writer <br>
als context.<br>
Bij het maken van die etiketten kies je de bron - dus de sql-database - <br>
en sleep je vervolgens de velden die je op het etiket wilt hebben naar <br>
het etiket.<br>
Bij het afdrukken komt dan de vraag of je de etiketten wilt <br>
synchroniseren, en krijg je een een venster met selectiemogelijkheden <br>
voorgeschoteld. In dat venster maak ik dus de eerder omschreven keuzes, <br>
die in dit geval dus niet tot een goed resultaat leiden.</p>
<p dir="ltr">Ik zie daarbij ook geen mogelijkheid om de selectie naar een <br>
sql-commando te vertalen.</p>
<p dir="ltr">Excuus voor de verwarring!</p>
<p dir="ltr">hartelijke groet, Jogchum</p>
<p dir="ltr">Op 24-12-2020 om 08:11 schreef Rob Westein:<br>
&gt; Hi Jogchum,<br>
&gt;<br>
&gt; Maak je gebruik van de Query Designer? (ben de nederlandse benaming <br>
&gt; even kwijt, Query helper??) ?<br>
&gt; Ik kan vanavond kijken of ik eruit kom?<br>
&gt;<br>
&gt; mvg,<br>
&gt;<br>
&gt; Rob<br>
&gt;<br>
&gt; On 23-12-2020 21:12, Jogchum Reitsma wrote:<br>
&gt;&gt; Beste mensen,<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Ten behoeve van het maken van etiketten (ja, ja,het is <br>
&gt;&gt; kerstkaarten-tijd...) moet ik een selectie maken uit mijn <br>
&gt;&gt; adressenbestand, wat in Mariadb is opgeslagen.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; In sql levert&#160; de volgende constructie het gewenste resultaat:<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; select naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats from <br>
&gt;&gt; adressentabel where (veld1 =' X' or veld1 = 'Y') and veld2 = 1;<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; De haakjes in de where-clausule zijn nodig om de correcte evaluatie <br>
&gt;&gt; van de selectie-eisen in mysql&#160; te garanderen.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Maar in LO krijg ik dat niet voor elkaar.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Ik heb verschillende pogingen gedaan, die allemaal een te ruim <br>
&gt;&gt; resultaat opleveren:<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; - drie criteria opnemen, &#233;&#233;n voor veld1='X', &#233;&#233;n voor veld1='Y', 
&#233;&#233;n <br>
&gt;&gt; voor veld2=1. Met een OF koppeling tussen het eerste en het tweede <br>
&gt;&gt; deelstatement, en een EN voor de laatste.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; - weer drie criteria, maar nu als eerste veld2=1, daarna de andere 2; <br>
&gt;&gt; koppelingen blijven uiteraard dezelfde<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; - twee criteria, waarbij die voor veld1 samen worden gevoegd. LO zet <br>
&gt;&gt; er zelf netjes haakjes omheen. Daarna EN-koppeling voor veld2<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; - zelfde, maar nu eerst het criterium voo veld2, en daarna het <br>
&gt;&gt; combi-criterium.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Telkens verschijnen er in het resultaat ook items die niet veld2=1 <br>
&gt;&gt; hebben.<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; Op zich is een prima omweg om de gewenste set eerst met een <br>
&gt;&gt; sql-commando in een tijdelijke tabel te gieten, en die dan als <br>
&gt;&gt; uitgangspunt voor LO te nemen.<br>
&gt;&gt; Maar het zou in LO toch ook zonder die omweg moeten kunnnen.?<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt; hartelijke groet, Jogchum<br>
&gt;&gt;<br>
&gt;&gt;<br></p>
<p dir="ltr">-- <br>
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org<br>
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette<br>
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/<br>
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy<br>
</p>
</blockquote></div><br></div>
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.