Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Jogchum,
In SQL-weergave meldt Base
SELECT "ID", "Persoon", "Veld1", "Veld2" FROM "Tabel1" WHERE ( "Veld1" =
'1' AND ( "Veld2" = 'x' OR "Veld2" = 'y' ) )
Dat klopt ook nog...
Dick


Op do 24 dec. 2020 om 09:48 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Beste Dick,

dick.stomp@ziggo.nl is niet aangemeld bij de mailinglijst. Misschien wil
je dat nog even doen ?

hartelijke groet en veel goede wensen voor het nieuwe jaar!

Cor


Dick Stomp wrote on 24/12/2020 09:09:
Jogchum,

Ik heb Tabel1 gemaakt met wat varianten van Veld1 en Veld2.
Pers1
Pers10
Pers20
Pers1x
Pers1y
Pers2x
Pers2y

In de Quiry1:
voor Veld1 zijn de criteria '1' of '1'
voor Veld2 zijn de criteria 'x' of 'y'

Resultaat met F5 uitvoeren:
Pers1x
Pers1y

Werkt zoals verwacht!

Met groet,
Dick

Op do 24 dec. 2020 om 08:11 schreef Rob Westein <rwestein@planet.nl>:

Hi Jogchum,

Maak je gebruik van de Query Designer? (ben de nederlandse benaming even
kwijt, Query helper??) ?
Ik kan vanavond kijken of ik eruit kom?

mvg,

Rob

On 23-12-2020 21:12, Jogchum Reitsma wrote:
Beste mensen,

Ten behoeve van het maken van etiketten (ja, ja,het is
kerstkaarten-tijd...) moet ik een selectie maken uit mijn
adressenbestand, wat in Mariadb is opgeslagen.

In sql levert  de volgende constructie het gewenste resultaat:

select naam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats from
adressentabel where (veld1 =' X' or veld1 = 'Y') and veld2 = 1;

De haakjes in de where-clausule zijn nodig om de correcte evaluatie
van de selectie-eisen in mysql  te garanderen.

Maar in LO krijg ik dat niet voor elkaar.

Ik heb verschillende pogingen gedaan, die allemaal een te ruim
resultaat opleveren:

- drie criteria opnemen, één voor veld1='X', één voor veld1='Y',
één
voor veld2=1. Met een OF koppeling tussen het eerste en het tweede
deelstatement, en een EN voor de laatste.

- weer drie criteria, maar nu als eerste veld2=1, daarna de andere 2;
koppelingen blijven uiteraard dezelfde

- twee criteria, waarbij die voor veld1 samen worden gevoegd. LO zet
er zelf netjes haakjes omheen. Daarna EN-koppeling voor veld2

- zelfde, maar nu eerst het criterium voo veld2, en daarna het
combi-criterium.

Telkens verschijnen er in het resultaat ook items die niet veld2=1
hebben.

Op zich is een prima omweg om de gewenste set eerst met een
sql-commando in een tijdelijke tabel te gieten, en die dan als
uitgangspunt voor LO te nemen.
Maar het zou in LO toch ook zonder die omweg moeten kunnnen.?

hartelijke groet, Jogchum


--
Ik gebruik LibreOffice - het gratis, vrije en open source kantoor
pakket:
https://www.libreoffice.org
Respecteert uw privacy en geeft u de controle over uw gegevens terug


--
Unsubscribe instructions: E-mail to
users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.