Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste Henk. Ik wil nu wel de Libre Office downloaden op mijn Laptop.
Hoe voorkom ik dat het mijn huidige MS office overlapt bij het downloaden?
Ik wil geen 2 office-programma's over elkaar gebruiken. Dat geeft verwarring.
Je reactie zie ik wel in je beschikbare tijd en ik groet je vriendelijk. Anton Doove.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: h.vdburg@hccnet.nl <h.vdburg@hccnet.nl> 
Verzonden: woensdag 23 december 2020 16:24
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: RE: [nl-users] Gebruik van Libre Office op laptop.

Beste heer Doove,

U kunt LibreOffice downloaden via de volgende koppeling:
    
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.libreoffice.org%2Fdownload%2Fdownload%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604840415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=bNY0IueC3gMygeO5oEvJSl0uDZK6CfRjFlHHjENBq1c%3D&amp;reserved=0
Selecteer boven de gele knop DOWNLOAD uw besturingssysteem (vermoedelijk Windows). U dient zelf te 
bepalen of u Windows (64-bit) of Windows (32-bit) moet downloaden. (Zie Start > Instellingen > Info 
onder Apparaatspecificaties achter Type systeem).

Voor Nederlandstalige handleidingen over de software van LibreOffice kunt u terecht op de volgende 
site:
    
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.libreoffice.org%2Fondersteuning%2Fdocumentatie%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604840415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=48C7HXLOGYDAz4SABtJtjRScOw3NlpgZ4rRjgevVXmE%3D&amp;reserved=0
 

Veel succes met het leren kennen van de mogelijkheden van LibreOffice.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Anton Doove <Anton-Doove@live.nl>
Verzonden: woensdag 23 december 2020 15:59
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Gebruik van Libre Office op laptop.

                Beste mensen. Mijn naam is Anton Doove en werd de vorige maand 81 
jaar. Nu wil ik oefenen in Laptopgebruik.
          Daarbij wil ik graag weer Libre Office gebruiken om te schrijven op mijn Acer 
laptop die ik nu gebruik.

          Ik wil Libre Office niet combineren met Office van MicroSoft maar los daarvan. 
Geheel apart.
          Zodra ik Libre Office op Desktop en Laptop heb staan, laat ik Office van 
Microsoft met rust en koop geen nieuw.

          Via welke link kan ik Libre Office in de Nederlandse Taal downloaden? Mijn 
Engels is te minimaal.
          Ik dank alvast voor de mogelijke reacties en ik groet u vriendelijk met de wens 
voor Fijne Kerstdagen.

          Tevens wens ik u allen een Gezond 2021 met veel Libre Office plezier. Anton 
Doove.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwiki.documentfoundation.org%2FNetiquette&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604850407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=FxlwA1vD9N77DN1F9sl7cnt%2FtQWGHpBj%2FpaK%2Fdq6VFI%3D&amp;reserved=0
List archive: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flistarchives.libreoffice.org%2Fnl%2Fusers%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604850407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=u6cdztQYSbN9I6v8aCW0ZCi1dWdLgCXkyy2RviARdHw%3D&amp;reserved=0
Privacy Policy: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.documentfoundation.org%2Fprivacy&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604850407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=7DeNkJQdfteY6hNnBYbEiM06HvKixgTovQhdJtNX21U%3D&amp;reserved=0-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwiki.documentfoundation.org%2FNetiquette&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604850407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=FxlwA1vD9N77DN1F9sl7cnt%2FtQWGHpBj%2FpaK%2Fdq6VFI%3D&amp;reserved=0
List archive: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flistarchives.libreoffice.org%2Fnl%2Fusers%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604850407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=u6cdztQYSbN9I6v8aCW0ZCi1dWdLgCXkyy2RviARdHw%3D&amp;reserved=0
Privacy Policy: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.documentfoundation.org%2Fprivacy&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604850407%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=7DeNkJQdfteY6hNnBYbEiM06HvKixgTovQhdJtNX21U%3D&amp;reserved=0


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.