Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste Henk. Libre Office staat nu geïnstalleerd op mijn Laptop, maar het bevalt mij niet.
Ik zie nog teveel in de Engelse taal staan en die taal beheers ik te minimaal.
Ik was vergeten dat dit bij Libre Office normaal is en vooral teveel technisch van aard.
Meer Engels erbij leren, gaat mij op mijn leeftijd van 81 jaar niet meer lukken.
Na vele valpartijen ben ik nog licht duizelig en ervaar ook hallucinaties.
Het medicijn van de Geriater heeft helaas niet geholpen. Zij helpt mij verder in Febr.2021.
door lichte duizeligheid wordt leren lastig.
Vanwege het teveel aan Engelse taal is de Libre Office bepaald niet echt handig.
Ik zal het dus niet graag gebruiken en overweeg ook om het van mijn laptop te verwijderen vanwege 
teveel Engels.
Het leek mij beter om je daarvan op de hoogte te stellen. Dan weet je mijn redenen.
Je reacties zie ik wel in je beschikbare tijd en ik groet je vriendelijk. Anton Doove.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: h.vdburg@hccnet.nl <h.vdburg@hccnet.nl> 
Verzonden: donderdag 24 december 2020 13:31
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: RE: [nl-users] Gebruik van Libre Office op laptop.

Beste mijnheer Doove,

Als u LibreOffice installeert blijft uw installatie van Microsoft Office ongemoeid. U krijgt wel 
tijdens de installatie van LibreOffice de mogelijkheid om Microsoft Office documenten te laten 
openen door LibreOffice.
Ik raad u echter voorlopig aan om dat nog niet aan te vinken.
U kunt altijd een Office document openen door in Windows met rechts te klikken op een bestandsnaam 
en Openen met kiezen in het contextmenu om vervolgens een LibreOffice programma te kiezen.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Anton Doove <Anton-Doove@live.nl>
Verzonden: donderdag 24 december 2020 11:32
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: RE: [nl-users] Gebruik van Libre Office op laptop.

Beste Henk. Ik wil nu wel de Libre Office downloaden op mijn Laptop.
Hoe voorkom ik dat het mijn huidige MS office overlapt bij het downloaden?
Ik wil geen 2 office-programma's over elkaar gebruiken. Dat geeft verwarring.
Je reactie zie ik wel in je beschikbare tijd en ik groet je vriendelijk.
Anton Doove.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: h.vdburg@hccnet.nl <h.vdburg@hccnet.nl>
Verzonden: woensdag 23 december 2020 16:24
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: RE: [nl-users] Gebruik van Libre Office op laptop.

Beste heer Doove,

U kunt LibreOffice downloaden via de volgende koppeling:
    
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.libre
office.org%2Fdownload%2Fdownload%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae73
6908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6374433386048404
15%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1ha
WwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=bNY0IueC3gMygeO5oEvJSl0uDZK6CfRjFlHHjENBq
1c%3D&amp;reserved=0
Selecteer boven de gele knop DOWNLOAD uw besturingssysteem (vermoedelijk Windows). U dient zelf te 
bepalen of u Windows (64-bit) of Windows (32-bit) moet downloaden. (Zie Start > Instellingen > Info 
onder Apparaatspecificaties achter Type systeem).

Voor Nederlandstalige handleidingen over de software van LibreOffice kunt u terecht op de volgende 
site:
    
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.libreo
ffice.org%2Fondersteuning%2Fdocumentatie%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544e
be46ae736908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C63744333
8604840415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBT
iI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=48C7HXLOGYDAz4SABtJtjRScOw3NlpgZ4
rRjgevVXmE%3D&amp;reserved=0 

Veel succes met het leren kennen van de mogelijkheden van LibreOffice.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Anton Doove <Anton-Doove@live.nl>
Verzonden: woensdag 23 december 2020 15:59
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Gebruik van Libre Office op laptop.

                Beste mensen. Mijn naam is Anton Doove en werd de vorige maand 81 
jaar. Nu wil ik oefenen in Laptopgebruik.
          Daarbij wil ik graag weer Libre Office gebruiken om te schrijven op mijn Acer 
laptop die ik nu gebruik.

          Ik wil Libre Office niet combineren met Office van MicroSoft maar los daarvan. 
Geheel apart.
          Zodra ik Libre Office op Desktop en Laptop heb staan, laat ik Office van 
Microsoft met rust en koop geen nieuw.

          Via welke link kan ik Libre Office in de Nederlandse Taal downloaden? Mijn 
Engels is te minimaal.
          Ik dank alvast voor de mogelijke reacties en ik groet u vriendelijk met de wens 
voor Fijne Kerstdagen.

          Tevens wens ik u allen een Gezond 2021 met veel Libre Office plezier. Anton 
Doove.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwiki.docu
mentfoundation.org%2FNetiquette&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908
d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604850407%7
CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiL
CJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=FxlwA1vD9N77DN1F9sl7cnt%2FtQWGHpBj%2FpaK%2Fdq
6VFI%3D&amp;reserved=0
List archive:
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flistarchi
ves.libreoffice.org%2Fnl%2Fusers%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae73
6908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6374433386048504
07%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1ha
WwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=u6cdztQYSbN9I6v8aCW0ZCi1dWdLgCXkyy2RviARd
Hw%3D&amp;reserved=0
Privacy Policy:
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.docum
entfoundation.org%2Fprivacy&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908d8a7
56d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604850407%7CUnk
nown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXV
CI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=7DeNkJQdfteY6hNnBYbEiM06HvKixgTovQhdJtNX21U%3D&am
p;reserved=0--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more:
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwiki.docu
mentfoundation.org%2FNetiquette&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908
d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604850407%7
CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiL
CJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=FxlwA1vD9N77DN1F9sl7cnt%2FtQWGHpBj%2FpaK%2Fdq
6VFI%3D&amp;reserved=0
List archive:
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flistarchi
ves.libreoffice.org%2Fnl%2Fusers%2F&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae73
6908d8a756d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6374433386048504
07%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1ha
WwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=u6cdztQYSbN9I6v8aCW0ZCi1dWdLgCXkyy2RviARd
Hw%3D&amp;reserved=0
Privacy Policy:
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.docum
entfoundation.org%2Fprivacy&amp;data=04%7C01%7C%7C2e93c0544ebe46ae736908d8a7
56d17c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637443338604850407%7CUnk
nown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXV
CI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=7DeNkJQdfteY6hNnBYbEiM06HvKixgTovQhdJtNX21U%3D&am
p;reserved=0


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwiki.documentfoundation.org%2FNetiquette&amp;data=04%7C01%7C%7Cdc899b79a53b4c74b60a08d8a807d79b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637444098919193264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=2KrVh2LllD1JutG%2FdejXt58g2PnE31aU59BXW5gI1%2Bc%3D&amp;reserved=0
List archive: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flistarchives.libreoffice.org%2Fnl%2Fusers%2F&amp;data=04%7C01%7C%7Cdc899b79a53b4c74b60a08d8a807d79b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637444098919193264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=Ua0REOESzaEM4weVhKYjVgUaVqtjD1KKPARCLsVvAiU%3D&amp;reserved=0
Privacy Policy: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.documentfoundation.org%2Fprivacy&amp;data=04%7C01%7C%7Cdc899b79a53b4c74b60a08d8a807d79b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637444098919193264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=jCDt%2Bk85laHST7AoZTC74UdjDxt4mjuHeU6fwSEgMD8%3D&amp;reserved=0-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwiki.documentfoundation.org%2FNetiquette&amp;data=04%7C01%7C%7Cdc899b79a53b4c74b60a08d8a807d79b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637444098919193264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=2KrVh2LllD1JutG%2FdejXt58g2PnE31aU59BXW5gI1%2Bc%3D&amp;reserved=0
List archive: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flistarchives.libreoffice.org%2Fnl%2Fusers%2F&amp;data=04%7C01%7C%7Cdc899b79a53b4c74b60a08d8a807d79b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637444098919193264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=Ua0REOESzaEM4weVhKYjVgUaVqtjD1KKPARCLsVvAiU%3D&amp;reserved=0
Privacy Policy: 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.documentfoundation.org%2Fprivacy&amp;data=04%7C01%7C%7Cdc899b79a53b4c74b60a08d8a807d79b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637444098919193264%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=jCDt%2Bk85laHST7AoZTC74UdjDxt4mjuHeU6fwSEgMD8%3D&amp;reserved=0


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.