Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Met een paar van de onderstaande suggesties is het gelukt. Dank

De formule is geworden (onder opmaak, voorwaardelijke opmaak) LAATSTE.DAG(DATUM($B$1;B$3;1);0)<DATUM($B$1;B$3;$A4) dus bijna het oorspronkelijke maar nu een 0 achter de eerste formule en deze voorwaarde als eerste opgenomen.

Hoera!

Ivo
Op 6-9-2020 om 19:30 schreef Leo Moons:
Beste Ivo en *.*

Als ik het goed begrijp zet je je formule LAATSTE.DAG(DATUM($B$1;B$3;1);1)<DATUM($B$1;B$3;$A4) in cellen B4 tot M34.
Maar dan ontbreekt er nog een als-vraag: is de laatste dag < datum?

Ik zou het omkeren naar: als laatste dag >= datum dan waar; niet waar
Afhankelijk van waar of niet waar kan je dan voorwaardelijke opmaak maken (waar = geen achtergrond, niet waar = grijs achtergrond opmaakprofiel)

Mijn formule ziet er dan zo uit: =ALS(LAATSTE.DAG(DATUM($B$1;C$3;1);0)>=DATUM($B$1;C$3;$A32);WEEKDAG(DATUM($B$1;C$3;$A32);2);0) waarin de weekdag wordt getoond als de datum bestaat. Uiteraard kan je dit laatste vervangen door jouw voorkeur. Merk ook op dat ik je functie LAATSTE.DAG aangepast heb (laatste argument is 0) omdat ik de vergelijking maak voor de kolom waarin de maand staat en niet de volgende maand.

Ik hoop dat ik wat duidelijk ben, indien gewenst kan ik je mijn werkblad wel sturen via mail.

Vriendelijke groeten

Leo

Op 6/09/2020 om 15:54 schreef Ivo ten Hagen:
Beste mensen,

Ik maak een een1voudige kalender. Op B1 staat het jaartal, Vanaf A4 tot A34 staan de cijfers van de dagen en op b3 tot m3 de nummers van de maanden.

Met voorwaardelijke opmaak lukt het om de weekenddagen grijs te kleuren, maar ik wil nu de dagen die niet bestaan (31 april, 29 februari) een andere kleur geven. Ik gebruik daarvoor de formule

LAATSTE.DAG(DATUM($B$1;B$3;1);1)<DATUM($B$1;B$3;$A4)

in losse cellen werkt het, maar als voorwaardelijkje opmaak niet. Heeft iemand een suggestie?
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.