Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Ik maak een een1voudige kalender. Op B1 staat het jaartal, Vanaf A4 tot A34 staan de cijfers van de dagen en op b3 tot m3 de nummers van de maanden.

Met voorwaardelijke opmaak lukt het om de weekenddagen grijs te kleuren, maar ik wil nu de dagen die niet bestaan (31 april, 29 februari) een andere kleur geven. Ik gebruik daarvoor de formule

LAATSTE.DAG(DATUM($B$1;B$3;1);1)<DATUM($B$1;B$3;$A4)

in losse cellen werkt het, maar als voorwaardelijkje opmaak niet. Heeft iemand een suggestie?

--
Met vriendelijke groet
Ivo ten Hagen

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.