Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hallo Wim,

Ik werk alleen vanuit Windows 10 en ook daarin wordt een Impress-bestand, die wordt geopend met 
PowerPoint voorzien van een foutmelding. Hierbij wordt aangegeven dat het bestand door PowerPoint 
gerepareerd kan worden, maar dat heeft tot gevolg dat alle dia's leeg zijn.
Als ik het Impress-bestand geopend in Impress opsla als PowerPoint.pptx krijg ik geen foutmelding 
en kan dat nieuwe bestand wel zonder problemen geopend worden in PowerPoint.

Mogelijk heb je daar iets aan.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Spidey-Westland <spidey-linux@caiway.net> 
Verzonden: zaterdag 29 augustus 2020 17:21
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Impress file naar Powerpoint file

Beste users,

Als ik een presentatie met Impress maak, dan is deze file goed af te spelen vanaf mijn linux laptop 
die dan aangesloten is op een beamer.

Ik heb di file ook bewaard als powerpoint file, maar dan zie ik direct foutmeldingen, zoals 
onderdelen in de presentatie die niet meegenomen worden.

Dan is het ook niet af te spelen op een laptop met Windows.

Op het internet kan je wel een Impress file laten converteren naar een powerpoint file.

Is hier ook een ander programma of tooltje voor om het zelf te doen op je linux laptop?

Met vriendelijke groet

Wim ter Haar aka Spwidey-Westland


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.