Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hoi Harry,

Er verschijnt inderdaad een waarschuwing bij 'Opslaan als', als je op 'Opslaan' klikt waar je moet bevestigen dat je als MS Word wilt opslaan. Klik ik in dit dialoogvenster op de knop 'gebruik Wordindeling' of op Enter dan loopt het zoals verwacht. Wellicht klik je op de knop 'gebruik odf-indeling'.

Ik gebruik overigens Ubuntu en LibreOffice 6.4.5.2

Groet,

Milton


28-08-2020 om 18:39 schreef harry.harmsen@gmail.com:

Beste mensen,

Natuurlijk sla ik mijn Writer-documenten altijd op als .odt-bestand.
Echter, soms moet ik het als .doc-bestand opslaan.
Ik doe dan 'Opslaan als...' en kies in het dan verschijnende scherm rechts
onderaan in het afrolmenu voor .doc.
In LO 6.3 hoefde ik dan alleen nog maar op 'Opslaan' te klikken en het was
klaar.

In LO 6.4 krijg ik dan echter een schermpje met daarin een waarschuwing:
"Het bestand met de naam "xxx" bestaat reeds. Wilt u het vervangen?"
In de regel bovenaan van het opslaanscherm, waar de documentnaam staat,
staat dan de naam van het bestand met .odt erachter, dus "xxx.odt".
Pas als ik daar "odt" weghaal kan ik het bestand als .doc-bestand opslaan.

Ik vind dit nogal irritant, want extra handelingen.
Ligt dit aan LO 6.4?
Ligt het aan mijn nieuwe Linux distro: Linux Mint 20 (vorige was 17.3 met
LO 6.3)?
Ligt het aan mijn nieuwe computer?

Ik heb al gekeken in het menu 'Extra-Opties...-Laden/Opslaan', maar daar
kan ik geen instellingen ontdekken die dit zouden kunnen veroorzaken.
Hebben jullie enig idee of ik hier iets aan kan doen? Zo ja, wat?

Alvast dank.


Groet,
Harry Harmsen
Assen--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.