Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hoi Frank,

vlb1@vlbnu.nl wrote on 23/08/2020 00:04:

Bedankt voor je reactie. Ik heb geprobeerd wat je aan geeft, maar bij
importeren geeft hij bij mij "De standaard bibliotheek kan niet
worden vervangen".

Ah, klopt. Je moet ergens van een locatie X je eigen bibliotheken
toevoegen. Niet Standaard.

Verder begrijp ik niet goed hoe je bedoeld met handmatig toevoegen
aan de bestanden. Misschien kan je hier nog wat aan toelichten?

Je ziet dat ook in een bijna kale script.xlc een bibliotheek is opgenomen.
Op gelijke wijze kun je andere bibliotheken in het bestand noemen.

Helpt dat :)

groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.