Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,

Bedankt voor je reactie.
Ik heb geprobeerd wat je aan geeft, maar bij importeren geeft hij bij mij "De standaard bibliotheek 
kan niet worden vervangen".

Verder begrijp ik niet goed hoe je bedoeld met handmatig toevoegen aan de bestanden.
Misschien kan je hier nog wat aan toelichten?

Met vriendelijke groeten,

Frank van Lier

Sent from mobiel

-----Original Message-----
From: Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>
To: users@nl.libreoffice.org, VLB1 <vlb1@vlbnu.nl>
Sent: za, 22 aug. 2020 23:24
Subject: Re: [nl-users] macros herstellen na pc crash

Dag Frank,

VLB1 wrote on 22/08/2020 21:37:

Na een windows pc crash, waarbij ik alles opnieuw moest installeren op
de pc, wilde ik mijn macro's herstellen in mij user profiel.

Nu heb ik mijn oude user profiel in de huidige user profiel geplaatst,
maar na opstarten van LO zie ik mijn macro's niet bij de macro's staan.
Doe ik nog iet fout en hoe zou ik mijn macro's weer zichtbaar kunnen
krijgen, zodat deze ook weer werken.

Als ik me goed herinner, worden in dit geval de basic-modules niet
opgenomen in het bestand
   .config/libreoffice/4/user/basic/script.xlc (linux pad)
Idem dialog.xlc
Je zult de macro's denk ik gewoon in het pad vinden.
Als je via Extra > Macro's > Basic > Beheren ... importeert, komt het
weer goed.

Of handmatig toevoegen aan script.xlc en dialog.xlc

vr groet
Cor


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.