Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Goede middag,


Als penningmeester van een stichting gebruik ik Calc voor de maandelijkse rapportage van de cijfers 
voorzien van grafieken en toelichtingen. Om op ieder moment ook nog de cijfers van de voorgaande 
maanden te kunnen laten zien, maak ik o.a. voor de toelichting in het rapportagegedeelte gebruik 
van de verticale opzoekfunctie.


Dit werkt als volgt:

  *   In een cel in het eerste tabblad kan het gewenste maandnummer worden ingegeven.

  *   In één van de volgende tabbladen staan de maandnummers in de eerste kolom en daar achter in 
de tweede kolom de toelichtingen per maand.

  *   Aan de hand van het ingegeven maandnummer wordt in het rapportagegedeelte dan de toelichting 
van de betreffende maand getoond m.b.v. de verticale opzoekfunctie.

Dit werkt allemaal prima, maar het enige dat ik niet voor elkaar krijg is om de opmaak van de tekst 
(b.v. vet of onderstreept) in het rapportagegedeelte weer te geven. De tekst wordt altijd zonder de 
opmaak getoond.


Mijn vraag is of dat wel mogelijk is en hoe ik dat dan kan bereiken.


Bij voorbaat dank voor de reacties,

Gerrit.


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.