Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Bedankt Rob,

Jouw oplossing is simpel en het werkt

Jan
 ----- Original Message ----

From: Rob Westein 

To: users@nl.libreoffice.org

Sent: Woe, 12 Aug 2020 14:25

Subject: Re: [nl-users] openen van bestand .csv

Als ik een .CVS bestand open in Calc dan krijg ik automatisch een Text import scherm te zien. De te 
importeren gegevens worden idd met chinese tekens weergegeven. Indien ik bij Character set UNICODE 
(UTF-8) invul dan wordt de inhoud met westerse tekens weergegeven en kan het geimporteerd worden.
 
mvg
Rob

Op 12 augustus 2020 om 12:26 schreef J van de Ruitenbeek :


Beste mensen,
 Voorheen sloeg ik mutaties  van de bankrekening op mijn computer op als .csv  bestand, 
vervolgens opende ik dat bestand met libreoffice en sloeg het op als .xlsx bestand.

Tot 2 juni jongstleden lukte dat nog.

Als ik nu echter een opgeslagen .csv bestand open met libreoffice krijg ik een bestand met 
allemaal onbegrijpelijk (lijken: chinese) tekens.

Hoe kan dat? Is daar een werkbare oplossing voor. Ik ben een leek op computer gebied.

groetjes

Jan van de Ruitenbeek


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.