Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Op Sat, 18 Apr 2020 15:47:13 +0200
<h.vdburg@hccnet.nl> schreef:

Hallo Martin,

Het bestand met Ctrl+A volledig geselecteerd en met Ctrl+C en Ctrl+V
geplakt in Writer 6.4.3.2. onder Windows10.
Het plakken vindt zonder problemen plaats.


Met plakken geen probleem, alleen dat het een eeuwigheid duurt
vooraleer de geselecteerde tekst, compleet met links op de pagina
verschijnt.

De originele tekst op de website kan je hier vinden:

<URL:http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>

Vinkt "reference" aan en in het zoekveld plaatst je "Folia" 

Selecteer enkel de tekst, dus vanaf "Ahnelt" tot helemaal het einde.

Plak deze tekst dan Libreoffice. Bewaar het document en herstart het.

Ik krijg dan dit te zien.

<URL:https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZsaICkZJh2zImJYAmphmr0O5tFHKkMbUiH7>

Als besturingssyteem gebruik ik openSUSE Leap 15.1 / KDE 5.55.0

Zoals ik al eerder heb vermeld, ik krijg deze waarschuwing niet als ik
een gewoon Engelstalig document open.

Groeten,
Matin-- 

UTSI: http://users.telenet.be/tos4ever/utsi.htm
Atari FTP-site: ftp://kurobox.serveftp.net:3021
Running openSUSE Leap 15.1 / KDE 5.55.0

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.