Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Hallo Martin,

Het bestand met Ctrl+A volledig geselecteerd en met Ctrl+C en Ctrl+V geplakt
in Writer 6.4.3.2. onder Windows10.
Het plakken vindt zonder problemen plaats.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Martin /Nightowl/ Byttebier <tos4ever@telenet.be> 
Verzonden: zaterdag 18 april 2020 15:02
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Ontbrekend pakket?

Hallo,

Bij het openen van een Engels document kreeg ik vandaag het onderstaande te
zien:

<quote>

Ontbrekende informatie over de afbreking. Gelieve het pakket voor
afbrekingen te installeren voor de local "en"
</quote>


Het document kan je hier vinden:

<URL:https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZygUCkZ48d38KLYXU4yRBvN1K9LCQl
YkvUX>

Het is een kopier en plakwerk van een webpagina naar Libreoffice

Versie: 6.4.3.2
Build ID: 40(Build:2)
CPU-threads: 4; Besturingssysteem: Linux 4.12; UI-render: standaard;
VCL: kf5; Locale: nl-NL (nl_NL.UTF-8); UI-taal: nl-NL
Calc: threaded

Ik zou begot niet weten wat ik nog moet installeren. Voor zover ik het weet
zijn alle nodige pakketten aanwezig.

Met andere Engelstalige documenten heb ik geen probleem.

Groeten,
Martin
-- 

UTSI: http://users.telenet.be/tos4ever/utsi.htm
Atari FTP-site: ftp://kurobox.serveftp.net:3021 Running openSUSE Leap 15.1 /
KDE 5.55.0

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.