Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Helaas kan ik er niet bij zijn.

Vriendelijke groeten

Leo

Op 7/11/19 om 18:14 schreef Cor Nouws:
Dag allen,

Mijn agenda heeft de laatste twee jaar veel minder ruimte voor goede
LibreOffice-dingen..

Niettemin: zaterdag 16 november kunnen we misschien met een leuke groep
aanwezig zijn in Utrecht, bij de NLLGG ??
Er is daar ruimte, thee, koffie, leuk programma, geïnteresseerd publiek..

Hoop veel mensen te zien :)

Cor
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.