Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,
Zaterdag 16 november ben ik verhinderd om naar Utrecht te gaan.
Met warme groet.
Dick


Op do 7 nov. 2019 om 18:14 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Dag allen,

Mijn agenda heeft de laatste twee jaar veel minder ruimte voor goede
LibreOffice-dingen..

Niettemin: zaterdag 16 november kunnen we misschien met een leuke groep
aanwezig zijn in Utrecht, bij de NLLGG ??
Er is daar ruimte, thee, koffie, leuk programma, geïnteresseerd publiek..

Hoop veel mensen te zien :)

Cor


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy-- 
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.