Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Ik ben een groot fan van LibreOffice writer, met name de mogelijkheden om paginaprofielen te gebruiken en de gebruiksvriendelijkheid van werken met hoofd- en subdocumenten. Wat is MS Word toch een armzalig product.

Maar nu kom ik iets tegen dat ik niet begrijp. Subdocumnten kun je niet direct in het hoofddocument wijzigen, je moet het document apart openen. Maar als ik in de boomstrcutuur een subdocument selecteer kan ik de Koppeling bewerken. In het dan volgende scherm kan ik de schrijfbeveiliging verwijderen en daarna kan ik wel de tekst van dat subdocument wijzigen. Het heeft alleen helemaal geen zin, want die wijziging wordt niet verwerkt in het aparte document, logisch eigenlijk. En als ik het hoofddocument opsla, sluit en weer open moet ik ervoor kiezen om alle koppelingen bij te werken, ander krijg ik leeg hoofddocument. En dan zijn alle aangebrachte wijzigingen verdwenen.

Kan iemand mij uitleggen waarom deze optie er is?

--
mvg
Frans van Leeuwen
M 06-51695390


---
Deze e-mail is gecontroleerd op virussen door AVG.
http://www.avg.com


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.