Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Beste LO-gebruikers,Als gebruiker van LO versie 6.3.1.2 (x64) (W10) gebruik ik in een
   Calc sheet bedragen met 2 cijfers achter de komma, maar op het
   scherm wil ik alleen de gehele Euro's zien.In voorgaande versies was de werkelijke waarde van 
de betreffende
   cel een getal met decimalen, maar het getoonde bedrag was de
   rekenkundige (afgeronde) weergave van het gehele getal.Voorbeeld:    werkelijke inhoud van 
een veld: 2,87                        op het scherm getoond als 3, maar in alle
   berekeningen met dit veld werd met 2,87 gerekend.Nu in versie 6.3.1.2 wordt nog steeds de 
niet-afgeronde, dus
   werkelijke waarde getoond in de formulebalk (2,87) , maar in de
   cel wordt (terecht) de afgeronde waarde (= 3) getoond. Echter in
   de statusbalk onder in het venster wordt de waarde ZONDER
   decimalen gebruikt ( dus 3) om som, gemiddelde e.d. aan te geven.
   Wordt deze cel verder gebruikt in formules, dan klopt er
   rekenkundig niets meer!Is dit al als bug gesignaleerd? Zo niet bij deze dan!Ik wacht met 
spanning op reactie uit de gebruikersgroep!Vriendelijke groeten,Anton van Mil.
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.