Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Beste Martin,

Martin /Nightowl/ Byttebier wrote on 9/22/19 10:23 AM:

Ik weet niet of dit de juiste plaats is om een fout te melden. Indien
mijn excuses.

Het kan ook gelijk in BugZilla
   https://bugs.documentfoundation.org/

Maar het mag ook hier. Zeker voor een eenvoudige verbetering in de
vertaling, is dat prima.

 Zojuist ontdekt dat er een schrijffoutje staat in
Libreoffice Writer 6.3.2.2 OpenSuse 15.0.

Als ik een stukje tekst selecteer dan zie ik gans onderaan het aantal
geselecteerde woorden. Libreoffice maakt er echter "worden" van.
Niet echt correct dus.

Inderdaad. Dank voor het melden!
Ik heb het gelijk even aangepast in de vertaalsoftware, Pootle.
Het komt dan in de eerstvolgende versie (6.2.8).

vr. groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.