Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Beste Henk,
dank voor de link naar het document dat ik vanmorgen heb gezocht. Het probleem blijkt te zitten in de webpagina waarnaar verwezen wordt in Calc. Klik in Calc opĀ  HelpĀ  - Handleidingen - daarna in browser klik op Handleiding Calc. Dat leidt niet naar de pagina zoals genoemd in je bericht. M.a.w. de Help in Calc verwijst naar een verkeerde webpagina.
Groet,
Paul Strucks


-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:      RE: [nl-users] Documentatie
Datum:  Tue, 6 Aug 2019 21:34:51 +0200
Van:    h.vdburg@hccnet.nl
Antwoord-naar:  users@nl.libreoffice.org
Aan:    users@nl.libreoffice.orgHallo Alex en anderen,

De documentatie van LibreOffice (Nederlands) is te vinden op https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie . Ook de Help geeft veel uitleg (over o.a. draaitabellen).

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl> Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 21:03
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] Documentatie

Op dinsdag 6 augustus 2019 14:37 schreef Paul Strucks:

Ik dacht iets snel te zoeken in de documentatie over een draaitabel.
Echter na klik op de button 'Documentatie Calc' kom ik niet verder.
Blijkbaar een foutje in het NL gedeelte van de webpaginas. Toen maar op dezelfde wijze in de Engelse versie gezocht, en gevonden wat ik wilde weten. Ik kan me herinneren dat er enige weken geleden een update is geweest van de documentatie. Is daar iets fout gegaan? Of doe ik iets niet goed?

(gezocht in:
https://documentation.libreoffice.org/nl/documentatie-in-het-nederland
s/
- Chrome en Firefox geven hetzelfde resultaat)

Bij mij lukt het ook niet. Ik kom op een pagina zonder die knoppen, verder ziet het er hetzelfde uit.
Windows 10 met Edge, Firefox, IE.
Android 9 met Chrome, Firefox.
Allemaal hetzelfde resultaat.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.