Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hallo Paul,
Bij mij zijn er, buiten de lange wachttijd voor een zoekopdracht wordt gevonden, onder Windows10 
met LO 6.2.5.2 geen problemen met de Nederlandse helpteksten.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Paul Strucks <strucks@xs4all.nl> 
Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 14:38
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Documentatie

Ik dacht iets snel te zoeken in de documentatie over een draaitabel. 
Echter na klik op de button 'Documentatie Calc' kom ik niet verder. 
Blijkbaar een foutje in het NL gedeelte van de webpaginas. Toen maar op dezelfde wijze in de 
Engelse versie gezocht, en gevonden wat ik wilde weten. Ik kan me herinneren dat er enige weken 
geleden een update is geweest van de documentatie. Is daar iets fout gegaan? Of doe ik iets niet 
goed?

(gezocht in: 
https://documentation.libreoffice.org/nl/documentatie-in-het-nederlands/
-  Chrome en Firefox geven hetzelfde resultaat)
--
Groet,
*/Paul Strucks/*--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.