Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Op wo 3 jul. 2019 om 20:56 schreef pieter <pieterkristensen@gmail.com>:

Ik leerde laatst puur toevallig dat het gewoon mogelijk is om de
"presenter console" te zien te krijgen van Impress wanneer je één scherm
hebt. Dat kan gewoon.


Dat is mooi.

Je opent de "Expert configuratie" (menu
/Opties/Libreoffice/Geavanceerd/Expert configuratie). "In" de Expert
configuratie zoek je naar "startalways" maar "startal" is al genoeg en je
drukt op enter.
Je kan daar "false" in "true" veranderen door erop te klikken en klaar!
Nu zal impress wanneeer je op F5 drukt de "Prestenter console" laten zien.
Nu vraag ik me af:
kan ik dit gebeuren toevoegen aan een menubalk of werkbalk? Zodat ik niet
die "Expert configuratie" in hoef?


Je hoeft dit toch maar één keer te doen?

Ik zie bijvoorbeeld "in" de Expert configuratie, onder, het woord
"Toevoegen" staan. Dat geeft hoop maar verdere gevolgen heb ik van het
drukken op die knop nog niet gemerkt.
Zou dit kunnen?


Je zou bij Extra > Aanpassen kunnen kijken of het er dan bij staat. Zo ja,
dan kun je het aan het menu of een werkbalk kunnen toevoegen.

vr.gr. Kees
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.