Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de handleiding voor Calc voor LibreOffice versie 6 is hoofdstuk 11,
Delen en nakijken van documenten, toegevoegd.

Hierin kunt u lezen hoe u met meerderen tegelijk een document kunt
bewerken. U kunt een werkblad namelijk gedeeld maken. Indien er meerdere
wijzigingen tegelijk in een document zijn gemaakt, wordt dit tijdens het
opslaan gemeld. Indien er conflicterende wijzigingen zijn wordt een optie
gegeven deze op te lossen. Maar ook met ‘Wijzigingen bijhouden’ kunt u
wijzigingen door anderen inzichtelijk maken. Na het aanbrengen van
wijzigingen kunnen deze worden geaccepteerd of verworpen. Door hier een
wachtwoord aan te verbinden kan worden voorkomen dat iedereen dit kan
uitvoeren. Ook als er van een document meerder versies zijn met wijzigingen
er in kunnen deze worden samengevoegd. De verschillen worden dan
inzichtelijk gemaakt, net zoals het bij ‘Wijzigingen bijhouden’ gebeurt.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.