Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Allen


Aan de handleiding voor Calc voor LibreOffice versie 6 is hoofdstuk 1,
Starten met Calc, toegevoegd.

Hierin kunt u lezen wat Calc is en uit welke onderdelen het bestaat.
Vervolgens wordt er ingegaan op met maken, opslaan, openen en bewerken van
werkbladen. Ook het opslaan en openen van andere indelingen dan de
odf-indeling komt aan bod, met name de zogenaamde csv-indeling
(kommagescheiden bestanden). Daarna wordt er ingegaan op het navigeren in
een werkblad, met de muis of met het toetsenbord. Ook het selecteren,
verplaatsen, invoegen en verwijderen van cellen, een bereik van cellen,
kolommen en of rijen komt aan de orde. Vervolgens wordt beschreven hoe
kolommen en/of rijen kunnen worden vastgezet, zodat deze altijd in beeld
blijven tijdens het bladeren, maar ook hoe een werkblad in gesplitste kan
worden, zodat verschillende delen in beeld blijven.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.