Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Ik heb ook diverse problemen ondervonden met Base... ben daarom maar terug gegaan naar versie 6.0.7

Je krijgt in de huidige versie geen optie om de HSQL DB om te zetten naar Firebird?

/Rob


----Origineel Bericht----
Van : aleidus@xs4all.nl
Datum : 18/06/2019 09:06
Aan : users@nl.libreoffice.org
Onderwerp : [nl-users] LibreOffice 6.2 Base verbing tekst in velden blijkt niet te werken

Beste mensen,

Al enkele dagen ben i8k bezig om de velden te vullen met gegevens voor 
het printen van adressen. De verbinding komt niet tot stand. Standaard  
gebruikt Libre Office een nieuwe verbinding bij aanmaken van base 
genaamd "Firebird ingebed" dit blijkt niet te werken.  Dit onder 
Windows. Op de Mac Pro  geeft het aan dat HSQLDB is verouderd en werkt 
ook niet. Linux ook geprobeerd en blijkt ook niet te werken waarbij ik 
tot de conclusie kom dat door aanmaken van de database de verbinding 
voor gegevens in velden niet werkt.

Nu zit ik onder tijdsdruk en ik hoop dat iemand mij snel een tip kan 
geven hoe ik dit kan oplossen.

alvast bedankt,

Aleidus


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.