Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Ik wist het ook niet van die koppen herhalen. Maar ik zocht met deze zoekterm in google:
"bovenste rij herhalen libreoffice calc"
De eerste "hit" is dan dit 
https://help.libreoffice.org/Calc/Printing_Rows_or_Columns_on_Every_Page/nl
enzovoort lijkt me....

Op vrijdag 14 juni 2019 17:44:27 CEST schreef u:
Ik moet Cold Turkey over van Excel naar Libreoffice. Ik vind de manier 
om een afdruk van een paar pagina's te maken om gek van te worden, en 
niet alleen dat...

Alle help pagina's gaan bv primair over Writer, terwijl ik in Calc zit. 
Paginakoppen maken lijkt in Calc niet te bestaan. Ik krijg het niet voor 
elkaar om de bovenste twee rijen op elke bladzijde te herhalen. Hoe moet 
dat?

Leo


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.