Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Hi,

Leo L te Braake wrote on 6/14/19 5:44 PM:
Ik moet Cold Turkey over van Excel naar Libreoffice. 

Welkom Leo ;)

Ik vind de manier om een afdruk van een paar pagina's te maken om gek 
van te worden, en niet alleen dat...

Je werkt bijvoorbeeld met Opmaak >  Afdrukbereiken. Geselecteerde cellen
zijn ook een optie. En geselecteerde tabbladen.

Alle help pagina's gaan bv primair over Writer, terwijl ik in Calc zit.

Hmm, misschien lastig te vinden?
Een vb:
https://help.libreoffice.org/6.2/nl/text/scalc/guide/print_exact.html?DbPAR=CALC#bm_id3153194

Paginakoppen maken lijkt in Calc niet te bestaan. 

https://help.libreoffice.org/6.2/nl/text/scalc/01/02120100.html?DbPAR=CALC#bm_id3153360

Ik krijg het niet voor elkaar om de bovenste twee rijen op elke bladzijde 
te herhalen. Hoe moet dat?

Ook via Afdrukbereiken. Na het definiƫren kun je dat evt bewerken en dan
die rijen toevoegen.
HTH & succes!

Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.