Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Dag Roberto,

P. Roberto Bakker wrote on 6/8/19 10:30 PM:

Ik denk dat onderstaand mailtje niet aangekomen is. Dus voor de zekerheid
verstuur ik deze opnieuw.

Wel aangekomen:
  https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/msg08004.html
En één reacties:
  https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/msg08005.html


Wederom mail ik jullie omdat Impress vreemde dingen doet.
Ik kreeg van een collega haar pptx om mijn stukken tekst en dia's toe te
voegen. Nu bleek dat de achtergrond op de voorgrond kwam en de tekst achter
- dus onleesbaar. Mijn collega moest het weer aanpassen onder Powerpoint.

Als je (buiten de lijst om) een voorbeeld kunt zenden, is het te testen.
Alleen met de beschrijving, is dat erg moeilijk.

Verder zie ik bij het openen (ook na een update) alleen een dia die ik kan
bewerken - bij F5 zijn alle dia's te zien. Bij Beeld>Overzicht zijn de

Het is normaal in Bewerkingsmodus dat er één dia is.
Met Pgd Down ga je naar de volgende.

dia's rechts kleine iconen die ik niet kan openen en dus niet kan bewerken;
nu bewerk ik ze via een omweg Beeld>Diasorteerder. De andere submenu's
onder Beeld geven geen mogelijkheid om te bewerken.

Klinkt raadselachtig.

De dia's zijn in pptx en beter is om odp te gebruiken. Echter, ik ontvang
de pptx van collega's. Bovendien bij een nieuwe pptx onder odp zie ik ook
maar een dia.

Idem ;)

vr groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.