Date: prev next · Thread: first prev next last
2019 Archives by date, by thread · List index


Op Sat, 27 Apr 2019 09:22:02 +0200
Dick Stomp <dick.stomp@zonnet.nl> schreef:

Dat gaat dus over de zogenaamde "mouse over info" op z'n Engels
gezegd. Daar heb ik nog steeds geen fraaie Nederlandse vertaling voor
gevonden. Wellicht hebben de Vlamingen al iets bruikbaars?
Het toont een tekst als men de muis op een icoon laat rusten.
Gaat men met de muis over een menubalk met iconen zonder tekst, dan
ziet men de ene na de andere verklaring verschijnen.
Dick

Google is mijn vriend.

zie
<URL:https://ask.libreoffice.org/en/question/164883/how-to-turn-on-tooltips/


Ik ben eindelijk verlost van die vervelende muisover infotekst.

Groeten,
Martin
-- 

UTSI: http://users.telenet.be/tos4ever/utsi.htm
Atari FTP-site: ftp://kurobox.serveftp.net:3021
Running openSUSE Leap 15.0 / KDE 5.45.0

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.