Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Afdrukken, exporteren en e-mailen' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk worden verschillende manieren van afdrukken beschreven;
snel afdrukken, gecontroleerd afdrukken met het venster Afdrukken, kiezen
welke pagina’s afgedrukt moeten worden, afdrukken van brochures, het
afdrukken van kleurendocumenten in zwart/wit of grijstinten, afdrukken naar
een bestand en het bekijken van het afdrukvoorbeeld vóór het af te drukken.
Ook het afdrukken van enveloppen en etiketten komt ruim aan de orde. Daarna
wordt er ingegaan op het exporteren naar een PDF-bestand, snel met de
standaardinstellingen of gecontroleerd met het dialoogvenster PDF-opties.
Ook het exporteren naar andere bestandsindelingen, zoals ePUB komt aan de
orde. En daarna wordt er ingegaan op het e-mailen van bestanden, een fax
versturen, documenten digitaal ondertekenen en het verwijderen van
persoonlijke informatie bij het delen van bestanden.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.