Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Pagina’s opmaken: Geavanceerd' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk worden verschillende opmaakmethoden voor pagina’s
beschreven. Daarna wordt er ingegaan op het indelen in kolommen, zowel in
krantenstijl als het gelijkmatig verdelen van tekst over de kolommen. Ook
wordt beschreven hoe frames te gebruiken, verplaatsen, verankeren en
koppelen. Vervolgens wordt het gebruik van tabellen voor het opmaken van
pagina’s beschreven. En er wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik van
secties, al dan niet beveiligd tegen overschrijven. Ook wordt uitgelegd hoe
u verschillende paginaoriëntaties in één document kunt gebruiken. Dus hoe u
bijvoorbeeld een liggende pagina in een document met staande pagina’s kunt
in voegen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.