Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hoi Pieter,

Dank voor je mail en de informatie - je weet er meer vanaf dan ik :)

Je kunt zoeken in de commits voor meer info:
  https://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/log/?qt=grep&q=persona
Er wordt daar verwezen naar issues in Bugzilla.

Je kan ook zeker overwegen om te mailen naar de design-lijst. Je vragen
en opmerkingen zijn interessant genoeg.
  design+subscribe@global.libreoffice.org
  https://listarchives.libreoffice.org/global/design/
in dit archief kun je zoeken naar onderwerpen:
  https://www.mail-archive.com/design@global.libreoffice.org/

Als ik kijk naar de pagina met info over 6.2, lijkt me dat veel dingen
er nog op moeten worden gezet..
  https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.2

groetjes.
Cor

pieter wrote on 11/16/18 8:23 AM:
Hai, Ik ben aan het spelen met LO 6.2. Mooi hoor! Ik zie dat het
persona-gebeuren met sprongen vooruit gegaan is. Het werkt nu heel
behoorlijk! Maar ik heb nog wel een paar vragen. Misschien weet
iemand van jullie er meer over: - in het persona-venstertje zie ik 9
persona's, wanneer ik scroll ga ik naar het volgende "cathegorie" van
persona's. Van iedere cathegorie krijg ik er dus 9 te zien en niet
meer. Dat is jammer vind ik. Dan kan ik niet kiezen uit aardig wat. -
Als ik zoek naar een andere persona mag ik niet meer dan één woordje
in het zoekvlak ingeven. Wanneer twee of meer woordjes ingeef wordt
niks gevonden. Wanneer ik een url plak werkt dat wel. - er is geloof
ik geen manier om je eigen favoriete persona's ergens op te slaan
voor ev. later gebruik hè? Dat vind ik best jammer. Het is er nu van
afhankelijk welke persona's ze bij Mozilla de moeite waard vinden.
Daar komt nog iets bij: vanaf 30 nov. aanstaande houden ze bij
Mozilla helemaal op met persona's. Die worden vervangen door
"firefox-color". Is er iets te lezen over de plannen wat dit betreft?
Ik kan niks vinden. In firefox heb ik nooit een enthousiast gebruiker
van persona's kunnen worden maar in LO vind ik het wel een goede
toevoeging....-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.