Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Kennismaken met Impress' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk worden de basisbeginselen van Impress uitgelegd. Zo worden
de schermen en werkbalken beschreven en de verschillende weergaven.
Vervolgens wordt er ingegaan op het maken van een presentatie; het invoegen
van dia’s. Dan wordt beschreven hoe tekst ingevoegd en opgemaakt kan
worden. Ook het invoegen van afbeeldingen, tabellen, diagrammen en
mediabestanden komt aan de orde. Dan wordt de presentatie opgemaakt, met
een tijdsindeling en eventuele diawissels. Ten slotte wordt de Presenter
Console kort uitgelegd. Hiermee kunt u een presentatie via bijvoorbeeld uw
smartphone besturen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.