Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Allen


Van de Handleidingen voor Beginners, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Kennismaken met Draw' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk worden de basisbeginselen van Draw uitgelegd. Zo worden de
schermen en werkbalken beschreven en het tekenen van basisvormen. Ook wordt
het begrip ‘lagen’ uitgelegd. Daarna wordt beschreven wat plakpunten zijn
en hoe u verbindingslijnen kunt gebruiken, voor bijvoorbeeld een
organogram. Ook worden hiervoor de verschillende vormen beschreven, zoals
blokvormen en symboolvormen. Vervolgens wordt beschreven hoe u meerdere
objecten kunt selecteren, om ze vervolgens te ordenen, verplaatsen of
groeperen. Ook het opmaken van objecten komt aan de orde en ook het gebruik
van vanglijnen. Ten slotte wordt nog het invoegen van afbeeldingen, het
gebruik van 3D-objecten, het exporteren van objecten en het toevoegen van
notities behandeld.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.