Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste mensen,

Al een tijdje broedde mij de mogelijkheden om met LibreOffice Calc een voorwaardelijke opmaak te 
maken. Nu kwam pas CT en daar vond ik het bijgaand voorbeeld. Nu wilde ik dit proberen en ik heb 
geprobeerd en krijg de omzetstijging en -daling in grafiek niet voor elkaar.zie bijlage. Hoe werkt 
dat in LibreOffice.


De eerste 4 kolommen is gemakkelijk te realiseren. Alleen de visualisatie hoe is dat bij 
LibreOffice te realiseren.

Graag zie ik jullie reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Aleidus Aalderink
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.