Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Cor,

Ik heb e.e.a. bekeken/getest. Alles werkt bij mij onder Windows 10 naar behoren en de aangebrachte 
wijzigingen worden veel duidelijker/beter in beeld gebracht.

Groetjes, Henk

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> 
Verzonden: woensdag 10 oktober 2018 10:11
Aan: NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org>; NL_LibreOffice_Discuss 
<discuss@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-users] Testers gezocht - nieuwe versie :"wijzigingen bijhouden"

Beste gebruikers,

Sinds kort zit er in de nightly builds een verbeterde versie van wijzigingen bijhouden. Menu 
Bewerken > Wijzigingen in Writer.

Nieuwe code, ook als die verbeteringen levert, geeft natuurlijk ook aanloopproblemen, regressies. 
Hoe eerder die worden gevonden hoe beter :)

Downloaden nightly builds hier:
  https://dev-builds.libreoffice.org/daily/master/

Deze installeert altijd nĂ¡ast je gewone versie van LibreOffice.

Problemen die je vindt graag melden op
  https://bugs.documentfoundation.org/enter_bug.cgi?product=LibreOffice
component Writer / versie 6.2.0 master.

thnx!
Cor

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

--
This email was Malware checked by OasisUTM system


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.