Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Op ma 8 okt. 2018 om 07:40 schreef P. Roberto Bakker <
robertobakker@gmail.com>:

Nu ook in het Nederlands:


Beste  Roberto

Ik heb niet (direct) het antwoord op je vraag, maar het volgende kan helpen
je antwoord door iemand te laten geven:
Welke versie van LibreOffcie gebruik je
Welk besturingssysteem gebruik je
Waar op internet vind je het dialoogvenster waarmee je het vergelijkt.

En als laatste. Bijlagen worden niet meegezonden naar de mailing-lijst.

Groeten, Kees

<users%2Bunsubscribe@nl.libreoffice.org>
<https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
<https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
<https://www.documentfoundation.org/privacy>


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.