Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Dag Roberto,

P. Roberto Bakker wrote on 08-10-18 07:39:
Nu ook in het Nederlands:

Dat helpt op deze lijst ;)

De draaitabel-dialoogvenster ziet er heel anders uit met wat ik op internet

waar?

zie. Dit zou geen probleem moeten zijn, maar ik kan niet 'aantal' kiezen
onder 'opties'.
Wat kan ik doen? Zie een PrtScn van de draaitabel.

Bijlagen worden niet meegezonden naar de lijst.
Dus je moet of ergens een afbeelding op internet plaatsen (*) of een
heel duidelijke omschrijving geven van wat je zoekt.

vr. groet,
Cor

*) bijv. https://img42.com/
of https://pasteboard.co/

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.