Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Theo van Nunen wrote on 07-10-18 20:50:

Er zit een bug in de versie 6.2.1.2

Wel meer dan één. (Er zijn ook weer veel (oude) bug verdwenen, maar daar
gaat het hier niet om, geloof ik ;) )

Het gaat om een bijschrift bij een afbeelding die ik ga toevoegen in een
bestand wat in een oudere versie is gemaakt.
Plaats daar met invoegen een bijschrift zie je dat er geen nummer bij komt.
Bij een nieuw leeg document is er geen probleem.

Je hebt past van deze bug, Theo:
  https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=119738

vr groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.