Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Beste vrienden,

Er zit een bug in de versie 6.2.1.2
Het gaat om een bijschrift bij een afbeelding die ik ga toevoegen in een bestand wat in een oudere versie is gemaakt.
Plaats daar met invoegen een bijschrift zie je dat er geen nummer bij komt.
Bij een nieuw leeg document is er geen probleem.
Je kunt het testen met het document hier https://1drv.ms/w/s!Aq472gcV1YFE2T3s7WhKcP62nePB
Terug naar de oude versie werkt ook niet meer.
Voorlopig vang ik het op door achter Afbeelding handmatig een nummer te plaatsen.

Voorlopig ga ik venen terug naar versie

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.