Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Hallo Leo,

Zoals Alex Plantinga al schreef kan met Ctrl+; de datum vastzetten. Google Sheets heeft in 
tegenstelling tot Excel en Calc niet de mogelijkheid om de tijd in dezelfde cel te plaatsen.
Wel is het mogelijk om de tijd in de kolom naast de datum weer te geven zonder dat deze wordt 
aangepast met Ctrl+Shift+;

Hopelijk helpt dat.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Leo L te Braake <lijstebrij@gmail.com> 
Verzonden: donderdag 6 september 2018 12:35
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: [nl-users] Datum vastzetten

Ik kan de huidige datum en tijd vangen met  =nu(). Als ik deze functie gebruik om een datum en tijd 
van een event vast te leggen, hoe krijg die actuele tijd dan in een cel zonder dat die nog 
meeveranderd?

Een kopieeraktie kan niet,deze specifieke vraag is bedoeld voor Google Sheet , in een spreadsheetje 
dat op mijn telefoon moet draaien (registreren van regenmetingen)

In Excel kan ik het ook niet viden, en nu de ondersteuning voor Office
2007 blijkt gestopt, wil ik helemaal over naar LibreOffice op de PC.

Leo
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.