Date: prev next · Thread: first prev next last
2018 Archives by date, by thread · List index


Leo L te Braake schreef op 06-09-2018 12:35:
Ik kan de huidige datum en tijd vangen met  =nu(). Als ik deze functie
gebruik om een datum en tijd van een event vast te leggen, hoe krijg
die actuele tijd dan in een cel zonder dat die nog meeveranderd?

Een kopieeraktie kan niet,deze specifieke vraag is bedoeld voor Google
Sheet , in een spreadsheetje dat op mijn telefoon moet draaien
(registreren van regenmetingen)

In Excel kan ik het ook niet viden, en nu de ondersteuning voor Office
2007 blijkt gestopt, wil ik helemaal over naar LibreOffice op de PC.

Gebruik Ctrl+; en pas zonodig de lay-out aan om ook de tijd weer te geven.

--
Alex.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.