Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Geacht Team. Ik heb in Writer 2 pagina`s naast elkaar. Hoe kan ik dat
scheiden? Welk menu is daarvoor nodig?  In Word werkt dit met Beeld en 1
pagina. Simpel.
In Writer kan ik dat niet vinden. Het is mij niet bekend hoe dit in Writer
wordt benoemd. Dat is niet echt handig.  Toch wil ik die 2 pagina`s van
elkaar scheiden.

Daarom vraag ik nu hoe dat kan in Writer. Ik kan dat in de PDF-handleiding
niet terugvinden en het is daar een te kleine letter voor mijn staar-ogen.
In januari 2018 kan ik pas door de oogarts worden geholpen. Ondertussen kunt
u mij wellicht de gewenste info mailen. Daarmee kan ik doen wat nodig is.

Uw reactie zie ik wel komen in uw beschikbare tijd en ik groet u
vriendelijk.  Anton Doove.---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.