Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Geacht Team. Vandaag haalde ik de nieuwste versie op van Libre Office en
klikte in Writer op 1 van die bestaande documenten,wat mij deze melding
toonde.
Je ziet het in de bijlage. Wat daar staat geschreven klopt voor geen meter.
Als ik klik op een document bestaat deze wel degelijk. Die melding is dus
onzin.

Dit gebeurde ook bij andere documenten. Waar is Libre Office nu mee bezig?
Komt dat misschien omdat ik niet eerst de vorige versie heb verwijderd?
Ik weet niet zeker of dat de oorzaak is. Een bestaand document verklaren als
bestaat niet is pure onzin. Op deze wijze heb ik niets aan de gratis Libre
Office.

Sorry,maar zo schiet ik niets op. Wat kunnen jullie hierover zeggen? Ik denk
er nu aan om beide versies te verwijderen en daarna alleen de nieuwste te
downloaden.
Helaas weet ik niet of dat zou helpen. Jullie zullen dit wel weten,denk ik
zo.  Jullie reacties zijn welkom. Ik dank en groet jullie vriendelijk. Anton
Doove.---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.