Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Beste Theo. Ik zag dat woord "Roaming" staan als naam van een map.  Deze map heb ik niet op mijn PC 
staan,dus ik kan er niets mee.  Misschien helpt het volgende bij mij.
Ik denk aan verwijderen van de oude en nieuwe versie. Daarna alleen de nieuwe versie downloaden en 
installeren.  Zou dat misschien kunnen helpen om niet meer de melding te krijgen als"Document 
bestaat niet"? 
Dat vond ik een vreemde melding na klikken op een bestaand document en erg onlogisch.  Graag 
verneem ik je reactie en ik groet je vriendelijk. Anton Doove.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Theo van Nunen [mailto:tvnunen@tele2.nl] 
Verzonden: zaterdag 11 november 2017 21:44
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] Foutmelding in libre office writer 5.3.6.1.

Hallo Cor,
Zou het kunnen zijn dat Anton LibreOffice onder de map Roaming verwijderd moet worden?
Want ik heb geen probleem met de nieuwe versie.
Theo

Op 11-11-2017 om 20:39 schreef Cor Nouws:
Beste Anton,

Anton Doove wrote on 11-11-17 19:46:

Je ziet het in de bijlage. ...
Net als de afgelopen jaren, komen bijlagen niet aan op de lijst :) Zou 
je misschien duidelijk kunnen omschrijven wat er gebeurt, wat de 
melding is?
Of eventueel een publiek plakbord voor plaatjes.

vr. groet,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwiki.documentfoundation.org%2FNetiquette&data=02%7C01%7Canton-doove%40live.nl%7C18457b46924e435e50b008d529450daa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636460298904304268&sdata=GW9iBRwrPObYIXrIs4QcbWHSjt6%2FpOmJSXaVwYe13ow%3D&reserved=0
List archive: 
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flistarchives.libreoffice.org%2Fnl%2Fusers%2F&data=02%7C01%7Canton-doove%40live.nl%7C18457b46924e435e50b008d529450daa%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636460298904304268&sdata=62me%2FLBtzO2X3HtIgeVj55f8XVQwqDrh9RpyNxUpZaM%3D&reserved=0
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


---
Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen met Avast antivirussoftware.
https://www.avast.com/antivirus


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.