Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


;-)


Op 10-11-17 om 22:41 schreef Dick Stomp:
Ik vond 1 al gelijk de beste!


Op 10 november 2017 om 22:33 schreef Leo Moons <leo.moons@proximus.be>:

Beste Anton,

Het gaat om de omslag van de nieuwe Handleiding voor Beginners (in het
Engels). Als ik reclame mag maken voor mijn eigen ontwerp, stem dan op
voorstel 1.

Hartelijk dank
Vriendelijke groeten

Leo Moons
LibreOffice/nl

Op 09-11-17 om 13:11 schreef Anton Doove:

Beste Cor. In het Engels kan ik niet meedoen,want die taal beheers ik te
minimaal. Ik kan er helaas niet wijs uit worden. Het is mij niet bekend
wat er exact wordt bedoeld.  Ik zie wel dat er iets valt te kiezen.
Dat kiezen is 1 ding,maar waar het echt om gaat is mij niet duidelijk.
Kun je het voor mij vertalen?  Daarna kan ik pas beter gericht reageren.
Ik dank je voor je reactie en ik groet je vriendelijk. Anton Doove.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Cor Nouws [mailto:oolst@nouenoff.nl]
Verzonden: donderdag 9 november 2017 11:37
Aan: Nl_LibreOffice_Documentatie <documentatie@nl.libreoffice.org>;
NL_LibreOffice_Discuss <discuss@nl.libreoffice.org>;
NL_LibreOffice_Users <users@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: [nl-users] Stemmen! Community-vote for the new ‘Getting
Started Guide’ cover

Beste mensen,

Jullie mening wordt gevraagd:

-------- Forwarded Message --------
Subject: [libreoffice-documentation] Community-vote for the new ‘Getting
Started Guide’ cover
Date: Thu, 9 Nov 2017 08:19:32 -0200

Hi
We invite the community to vote for the new book cover. PLease vote !

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%
3A%2F%2Fdesign.blog.documentfoundation.org%2F2017%2F11%2F08%
2Fcover-for-libreoffice%2F&data=02%7C01%7Canton-doove%
40live.nl%7C9540b361adbc4233b53308d5275ed026%7C84df9e7fe9f64
0afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636458210520257817&sdata=1Y7Nd
lWNT1f5d8wzMEpW4fHgRS8nxz4WiZmBw2xaODM%3D&reserved=0

Kind regards
--
Olivier Hallot
LibreOffice Documentation Coordinator
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.