Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Een paar dagen geleden vroeg ik in deze mailing list of er iem. is die weet hoe (en of) je geluid kan onderbreken gedurende het geven van een impress-presentatie. Ik heb nog geen reactie gehad. Maar ik was nu in de gelegenheid een tweede scherm "aan mijn laptop te hangen" en dat leverde onverwachte resultaten. Hier https://www.dropbox.com/s/br226wz99rkijdi/prestenatie.jpg?dl=0  is een link naar een schermafdruk die ik maakte.

Op de afbeelding zie je twee schermen. Eén van die schermen is de "presenter console" die je alleen maar te zien krijgt wannéén je een presentatie laat zien. Ik had gehoopt, en ook wel verwacht, dat de presenter console de mogelijkheid zou bieden spelende audio of video te onderbreken tijdens een presentatie. Maar dat is NIET zo. Wat mij hoop gaf was het woordje "help" in de presenter console (waar de rode pijl naar wijst). Als je daarop klikt gebeurt in werkelijkheid het volgende: libreoffice crasht 1) meteen en 2) altijd.

Verder heb ik die muzieknoot omcirkelt in de afbeelding. Ik heb het nooit bij de hand gehad maar is het mogelijk zo'n element van je presentatie te verbergen voor het publiek?
Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.