Date: prev next · Thread: first prev next last
2017 Archives by date, by thread · List index


Omdat ik de koptekst op de eerste pagina wilde laten afwijken van de kopteksten op de volgende pagina’s en niet wist hoe dit met LO te bewerkstelligen heb ik de Help geraadpleegd. Na wat zoeken kwam ik via de helppagina "Kopptekste"> “Over” en dan onder de tekst, via “Verwante onderwerpen” op de pagina “Verschillende kop- en voetteksten definiëren” terecht. In die tekst staat voor de Linux versie van LO een fout:

1. Open een nieuw tekstdocument.
2. Kies Opmaak - Stijlen en opmaak en klik op het pictogram Pagina-opmaakprofielen in het venster Stijlen en opmaak.
Laat dat nu niet goed zijn want ik moet naar
2. Kies Opmaak*profielen* - Stijlen en opmaak en niet naar Opmaak.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.